72-Woman with white collar-small tin type-No studio or name