72-Man in beard & moustache-Tin type-No studio or name